profiel

Ons bureau heeft een gerenommeerde reputatie die terug gaat tot 1932 waarin de heer G. van den Broek zijn architectenbureau oprichtte.

Deskundigheid op het gebied van architectuur inclusief restauraties, bouwvoorschriften, bouwfysica, milieutechniek en ruimtelijke ordening is dan ook aanwezig, het- geen het vormgeven in combinatie met het construeren, dat zal brengen wat voor een project benodigd is.

Doordat alle projectberekeningen binnen ons bureau zelf worden uitgevoerd, dit betreffende de rioleringen, ventilatie, spuicapaciteit, daglichttoetredingen, thermische isolatie en energieprestatie, met uitzondering van constructieberekeningen; nauwkeurige toetsingen aan het bouwbesluit met betrekking tot de voorschriften uit oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid; contacten met de overheden; het zo nodig schrijven van de bestekken en voorwaarden inclusief alle installaties; de zo nodig totale projectbegeleiding, het toezicht op de bouw en alle administratieve handelingen; kan er directer en dus efficiënter en sneller worden gewerkt.

Het werkgebied blijft niet beperkt tot onze eigen omgeving, maar strekt zich uit over geheel Nederland.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, grote- en kleine ondernemingen en overheden.

Wij verzorgen en zijn actief op het ge-bied van nieuwbouw, verbouwingen en uitbreidingen klein- en grootschalig en renovaties van onder anderen; woningbouw en appartementenbouw als-mede utiliteitsbouw waaronder horecabedrijven, winkels, kantoorgebouwen, overdekte zwembaden, club- en sportaccommodaties, bedrijfsgebouwen, champignonkwekerijen,  viskwekerijen, koelhuizen, agrarische bedrijven, parkeerkelders, garage-/autobedrijven met showroom, gemeenschapshuizen, overdekte recreatiehallen, kinderopvang, mantelzorgwoningen, gezondheidszorg (tandarts/orthodontisten), hotels, voedingsindustrie en interieurwerken.

Daarnaast is er nog een specialisme binnen ons bureau aanwezig, namelijk: het bouwen van autoservice- en tankstations inclusief alle technische installaties al dan niet uitgebreid met bijvoorbeeld autowasstraten en shops, Compress Naturel Gas-installaties (aardgas), LNG of dergelijke. Derhalve een breed en divers bouwgebied.

Ons “bureau voor architectuur aujourd’hui boekel”, waaronder vallende “van den broek & partners” en van den broek & partners boekel”, heeft een gespecialiseerde know-how en een op de opdrachtgever gerichte specifieke begeleiding.